Marti Magazin Nr. 9

Editorial by Marti Magazin

Direkt zum Interview

TEAM:

Artdirector: Silvana Büsch (Link)

Makeup and Hair: Silvana Büsch 

Model: Elena E (Link)

Styling: Edgar Balseca Almagor (Link)

Photo: Matt Jeker 

Magazin: martimagazin (Link)